Witamy na stronie lajfersi.uw.edu.pl

Nasza strona powstała w celu stworzenia przestrzeni wymiany wiedzy, opinii i informacji dotyczących zabójstw kwalifikowanych, ich sprawców oraz kar skrajnie długoterminowych – kary 25 lat pozbawienia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności. Mamy nadzieję, że stanie się ona szeroko dostępnym źródłem informacji na temat ich orzekania i wykonywania, a także narzędziem komunikacji dla wszystkich, którzy z różnych powodów są zainteresowani tą problematyką.

Nazwa strony to spolszczone słowo „lifers” czyli więzień dożywotni, najczęściej sprawca zabójstwa kwalifikowanego. Chcemy, aby ta nazwa sugerowała zawartość zamieszczanych tutaj treści, a ponadto sprawiała, że strona będzie łatwa do wyszukiwania dla badaczy i innych zainteresowanych zza granicy.

Punktem wyjścia stworzenia strony o lajfersach, są badania naukowe prowadzone w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Badaniami kieruje prof. Andrzej Rzepliński oraz dr Maria Niełaczna. [więcej w zakładce: Badania].

Strona ma przybliżyć badawcze aspekty podejmowanej tematyki, a więc m.in. motywy zabójstwa, mechanizmy prowadzące do zbrodni i sposoby jej popełnienia, a ponadto ma służyć skonfrontowaniu się z problemami związanymi z orzekaniem i wykonywaniem tych skrajnych kar.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności została wprowadzona nowelizacją Kodeksu Karnego z 19 listopada 1995 r. Do tej pory jeszcze żaden skazany na tę karę przez polski sąd więzień nie miał możliwości ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, bowiem nie została jeszcze spełniona podstawowa, minimalna ku temu przesłanka. Żaden z nich nie odbył jeszcze 25 lat tej kary. To oznacza, że kara ta jest w Polsce wciąż eksperymentem, nie ma utartej ścieżki postępowania z więźniami „dożywotnimi”. Cały czas uczymy się jej wykonywania.

Czas tyka i pierwsi skazani na tę karę będą mogli zacząć ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie. Zbliża się etap trudnych decyzji i dyskusji wokół kary dożywotniej. Prowadzone przez nas Zespół badania wychodzą naprzeciw pytaniom i trudnościom jakie niesie ze sobą „dożywocie”.

Skoro kara dożywotnia jest karą skrajną i stawia człowieka wobec najtrudniejszych pytań, to naturalnie jest obszarem badawczego zainteresowania.

Wyniki badań oraz wymiana doświadczeń Służby Więziennej, sędziów, psychologów, a także samych więźniów mogą mieć decydujący wpływ na kształt i sposób wykonywania kar skrajnych.

Oprócz tego, przeznaczeniem strony jest m.in. dotarcie do osób związanych z podejmowaną tu tematyką, których wiedza lub doświadczenie może ubogacić jej treść.

Dlatego jeśli jesteś:

 • naukowcem i badaczem, który szuka wiedzy i dąży do zrozumienia sprawców zabójstw kwalifikowanych i specyfiki odbywanych przez nich kar skrajnie długich – prowadząc badania albo chcąc rozpocząć ich prowadzenie,
 • praktykiem i ekspertem, czyli:
  • sędzią i w imieniu państwa i społeczeństwa decydujesz o wymiarze i dolegliwości kary dla zabójców, ważąc ciężar popełnionego czynu i zawinienia sprawcy,
  • biegłym sądowym, prokuratorem, adwokatem, i pamiętasz, że w swojej karierze miałeś do czynienia ze zbrodnią zabójstwa, za którą wymierzono karę skrajnie długoterminową,
  • wykonujesz tę karę jako oficer Służby Więziennej lub pracownik cywilny,
 • uczestnikiem wykonywania skrajnej kary, działając na rzecz więźniów albo świadcząc pomoc ofiarom zabójstw i ich rodzinom,
 • dziennikarzem, którego oczami opinia publiczna śledzi procesy w sprawach o zabójstwo,
 • więźniem dożywotnim albo skazanym na 25 lat pozbawienia wolności, jego siostrą, bratem, matką, ojcem, synem lub córką, przyjacielem, znajomym,

I w końcu, jeśli jesteś

 • tym, kto o ciężarze zbrodni zabójstwa wie najwięcej, gdyż cierpi z jej powodu,

… ta strona jest dla Ciebie.  Zaglądaj do nas oraz kontaktuj się z nami.

Zespół lajfersi.uw.edu.pl