Seminarium naukowe w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej

W dniu 12.10.2018 r. odbyło się seminarium naukowe nt. badań więźniów dożywotnich. Kierownik badań, dr M. Niełaczna oraz doktorant, asystent naukowy J. Klimczak przedstawiły nowe cele i obszary badań. Dyskusja uczestników, tj. psychologów, kryminologów i prawników, m.in. prof. A. Rzeplińskiego, prof. D. Wójcik, uwypukliła problemy badawcze, niezbadane i nieopisane w nauce polskiej.

Programy resocjalizacji dla długoterminowych

W IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności wśród programów przeznaczonych dla skazanych na długoterminowe pozbawienie wolności zwyciężył „Psycho-BHP” Magdy Bogny-Perkowskiej z Czerwonego Boru. Drugą lokatę ex aequo zajęły „Okno na świat” Ewy Igiel z Krzywańca i „Być bohaterem”, realizowane w Głubczycach przez Katarzynę Kędzierską.

Stypendia naukowe dla naszych badaczy

Przyznaliśmy dwa stypendia naukowe finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki dla: Joanny Klimczak i Małgorzaty Kłapeć. Spośród 10 ubiegających się otrzymały one najwyższą liczbę punktów za kompetencje potrzebne do realizacji określonych zadań badawczych, dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonych już badań.

Najlepsi z najgorszych i źli stale. Dożywotni więźniowie – Wątek psychologiczny

Czy psychologia wyjaśnia zbrodnię człowieka? Czy ujawnia osobowość sprawcy? Jaki – na etapie wyrokowania, a więc decydowania o winie, szacowania ryzyka i prognozie zachowania zgodnego bądź niezgodnego z prawem – użytek z wiedzy eksperckiej czynią biegli sądowi i z jakim skutkiem? Jaką wartość ma ich diagnoza dla sądu i Służby Więziennej?

Kontunuacja badań – Najlepsi z najgorszych i źli stale. Dożywotni więźniowie

W ramach grantu OPUS z NCN będziemy kontynuować badania nad więźniami dożywotnimi – kosztownymi i stale absorbującymi, choć celem orzeczonej wobec nich kary jest eliminacja.

Warsztaty więzienne w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim

W dniach 4-6 maja br. w Zakładzie w Opolu Lubelskim pracownicy i studenci Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili dla więźniów długoterminowych kolejne warsztaty na temat społeczeństwa. Były to trzecie już cykliczne zajęcia w oparciu o doświadczenia z warsztatów prowadzonych w Zakładach w Strzelcach Opolskich i podręcznik „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych”.

„Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych”

Właśnie ukazała się książka „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych” – efekt ponad dwuletniej pracy zespołu prowadzącego zajęcia dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie oraz  Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Monografia „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”

Szanowni Państwo,
niezwykle miło nam poinformować, że już jest dostępna monografia pt. „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” napisana pod redakcją prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Marii Ejchart-Dubois i dr Marii Niełacznej.

Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w najnowszym numerze Przeglądu Więziennictwa Polskiego (nr 95) znalazł się artykuł pt. „Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania” autorstwa Teodora Bulendy, Joanny Klimczak i Dagmary Woźniakowskiej-Fajst, który powstał w trakcie badań naszego zespołu. 

Finał ogólnopolskiego konkursu „Negatyw II” – przegląd form dziennikarskich i literackich

W dniu 15 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Negatyw II” – przegląd form dziennikarskich i literackich.