Debata o wykonaniu kary dożywocia

Start: 21 maja o godz. 15:30 sala 37, IPSiR ul. Podchorążych 20

Z zaproszonymi gośćmi: psychologami, socjologami, politologami, funkcjonariuszami więziennymi i kapelanem więziennym będziemy rozmawiać o karze dożywotniego pozbawienia wolności, jej sensie, wykonaniu i ‘jej’ ludziach – o skazanych, ich rodzinach, o ofiarach i Służbie Więziennej oraz innych zaangażowanych osób.

Europa i Ameryka ma krytyczne stanowisko wobec tej bezterminowej kary. Swoje potwierdzenie znajduje ono w badaniach naukowych, doktrynie prawa i wyrokach odnoszących się do podstawowych praw i wolności człowieka.

Wymiar kary – jej długość i ograniczenia z nim związane – nie definiują człowieka. Jeśli automatycznie odbierają ćwierć wieku lub połowę życia człowiekowi mimo odcięciu się skazanego od przestępczego stylu życia i pozytywnych, nieco rewolucyjnych zmian w nim samym, to uderzają nie tylko w prawo, lecz w humanistyczną wizję człowieka zdolnego do odkupienia swoich win i poprawy.

Podczas debaty o karze dożywocia poznamy perspektywę Służby Więziennej, która na co dzień wykonuje przecież dziesiątki bieżących prac i obsługuje kilka różnych kar pozbawienia wolności. Poznamy opinie różnych instytucji i środowisk, między innymi Kościoła, badaczy naukowych i abolicjonistów. Skonfrontujemy się z własną opinią o sensie i skuteczności kary dożywocia.

Czy jest przestrzeń na specjalne, skuteczne oddziaływanie wobec rosnącej w liczbie grupy więźniów dożywotnich? Jaka w ich przypadku jest rola psychologii? Co myśli Służba Więzienna o prawie do nadziei, tj. o warunkowym zwolnieniu więźniów dożywotnich? Czy wśród nich są przypadki ‘beznadziejne’? Co wynika z doświadczenia porażki i nadziei w kontakcie lub pracy ze skazanymi na dożywocie?

To ważkie pytania, jakie chcemy sobie postawić. Debata uzupełnia prowadzone badania naukowe nad karą dożywotniego pozbawienia wolności (finansowane przez NCN 2017/27/B/HS5/00633) oraz zajęcia studentów fakultetu „Kryminologia zła” (finansowane przez FID 500-D134-04-0000198).

Debata odbędzie się 21 maja (wtorek) godz. 15:25 sala 37 w siedzibie IPSiR ul. Podchorążych 20. Potrwa do ok. 17:15.

Zaproszeni: Marek Łagodziński, ks. Jan Sikorski, mjr Beata Rożek, płk Magdalena Patalas-Brodzińska, mjr Mikołaj Bańkowski, Kryminologiczne Koło Naukowe IPSiR UW.

Oprac. dr Maria Niełaczna

Udostępnij w mediach społecznościowych