Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich

W dniu 29 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbyła się ogólnopolska  konferencja pt.  Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich. Uczestnikami i gośćmi konferencji byli oficerowie Służby Więziennej z Rawicza, Wrocławia, Strzelec Opolskich i Warszawy. Wśród zaproszonych referentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, doświadczeni praktycy jak płk Anna Osowska-Rembecka, dr Ewa Dawidziuk oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jak SSO Mariusz Pankowiec Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego SO w Białymstoku. Konferencja zwieńczyła projekt o tym samym tytule prowadzony w latach 2016-2017 przez prawników Stowarzyszenia Interwencji Prawnej we współpracy z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Konferencję otworzył prof. Andrzej Rzepliński oraz dr hab. Witold Klaus.

W swoich wystąpieniach  zaproszeni referenci podkreślili specyfikę administracji więziennej, która nie tylko załatwia sprawy „petentów”, lecz także administruje ich życiem i wszystkim z czym się ono wiąże – niepewnością, potrzebami, deficytami, dobrami materialnymi i niematerialnymi, takimi jak rozwój osobisty i więzi rodzinne. Zwrócono także uwagę na to, że administracja więzienna, ukierunkowana na cel poprawczy, musi godzić różne interesy i nierzadko sprzeczne oczekiwania – izolacji i dolegliwości – z rehabilitacją i przywróceniem skazanego społeczeństwu.

Wywiady z 30 funkcjonariuszami więziennymi przeprowadzone w ramach projektu podczas badań terenowych w ośmiu jednostkach penitencjarnych w 2017 r. pozwoliły zrozumieć jak administracja więzienna definiuje samą siebie, jak identyfikuje wskaźniki jej jakości i skuteczności oraz z jakimi boryka się ona trudnościami, które osłabiają te dwa elementy. Uczestnicy badania jednoznacznie wskazali na odmienność wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności na tle pozostałych realizowanych oddziaływań penitencjarnych.
Opis badań i ich wyniki zostaną przekazane wizytowanym jednostkom penitencjarnym oraz Centralnemu Zarządowi w formie publikacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Program Konferencji znajduje się tutaj.

oprac. dr Maria Niełaczna

Udostępnij w mediach społecznościowych