Dożywocie inaczej

W 2018 r. ukazała się książka autorstwa jednego z pierwszych w Polsce skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Autor od 1996 r. żyje w więzieniu więc dysponuje unikalnym zasobem przemyśleń oraz doświadczeń.

Próbuje on przybliżyć świat istniejący za murami więzienia, z całą jego różnorodnością, paradoksami, monotonią, a jednocześnie nieprzewidywalnością. Więzienie to czas i miejsce, konkretne możliwości życia, które nie czeka na warunkowe zwolnienie, lecz przemija. Jest autentyczne w czterech ścianach celi i rutynach postępowania Służby Więziennej z długowyrokowcem.

Nie jestem pewna czy Autor, zależny od warunków więziennego życia we wszelkich jego przejawach, nie spłaszcza człowieka i nie ogranicza swojej uwagi do praw i wolności unikając odpowiedzialności za popełnione zło.

Książka ukazała się dzięki wydawnictwu Fundacji Cultura Animi.

Oprac. dr Maria Niełaczna

Udostępnij w mediach społecznościowych