Konferencja 2017

in English

 

  DOŻYWOTNIE POZBAWIENIE WOLNOŚCI

      ZABÓJCA, JEGO ZBRODNIA I KARA

    KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

30-31 MARCA 2017

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

BUW ul. Dobra 56/66

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Konferencja jest zwieńczeniem badań naukowych prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem prof. Andrzeja Rzeplińskiego, realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Kara dożywotniego pozbawienia funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 19 listopada 1995 roku. Badaniami objętych zostało 299, prawomocnie skazanych, sprawców zabójstw. Celem badań była analiza kryminologiczna zabójstw kwalifikowanych i  ich sprawców oraz analiza wykonywania kary dożywotniej w różnych jej fazach czasowych z perspektywy więźnia, kadry więziennej, rodzin sprawcy i ofiary, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników powyższych badań oraz wyników badań badaczy zagranicznych. Konferencję zwieńczy zbiorowa publikacja książkowa.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału do 15 marca 2017 na adres: ejchartdubois@gmail.com

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik, który zgłosi chęć otrzymania zaświadczenia przy podpisywaniu listy obecności w czasie trwania konferencji, otrzyma stosowne zaświadczenie.

 

 

 

We invite to participate in an international academic conference on the topic of

Lifers in prison.

The killers, their crime and punishment.

on  30th and 31st March 2017

Venue: University of Warsaw Library

The conference constitutes the culmination of research conducted since 2014 under direction of prof. Andrzej Rzepliński. The studies have been undertaken thanks to a grant from the National Science Centre and in cooperation with the Central Board of the Prison Service.

Since reinstating life imprisonment in Poland, between 19th November 1995 and 31st December 2011, 299 murderers was sentenced for such a punishment, almost all of whom committed aggravated murder.

The purpose of the research was to attempt a criminological analysis of aggravated murders and its perpetrators  as well as  the execution of the penalty of life imprisonment, in various phases, from the perspective of the inmates, prison officers, families of the perpetrator and the victim, the judiciary and the socjety.

The aims of the conference are as follows:

  • presentation of research methodology and results of our research
  • presentation the results of studies from other countries
  • opening a platform for international cooperation of researches of felonies, perpetrators of aggravated murder and life imprisonment

The first day of the conference will concern the position of a perpetrator of aggravated murder, his crime as well as the rationale of the punishment.

The second day of the conference will be devoted to long-term imprisonment:  its execution, purposes and strategies for the adaptation of prisoners to their endless punishment.

Following the conference, a collection of papers presented during the conference will be published.

If you have any questions about the conference, please contact with MSc Maria Ejchart-Dubois at ejchartdubois@gmail.com