Lajfersi w Gandawie

W dniach 18-21 września 2019 r. w Gandawie (Belgia) prezentowaliśmy nasze badania podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne. Po raz dziewiętnasty Towarzystwo zgromadziło kryminologów z całego świata, tym razem pod hasłem „ConverGENT. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology”.

Przez cztery dni ponad 1400 uczestników konferencji dyskutowało na temat kryminologii, metodologii jej badań, zapobiegania przestępczości i więziennictwa. W trakcie konferencji nie zabrakło wystąpień poświęconych długoterminowym karom pozbawienia wolności oraz więźniom dożywotnim. Z naszego Zespołu dr Maria Niełaczna przedstawiła zakończony projekt badawczy pt. „Life imprisonment. Killer, his felony and punishment. The results of research carried out 2014-2017”. Natomiast Joanna Klimczak w referacie pt. „Penalty for homicide in Poland – public opinion and statistical data” zaprezentowała strukturę orzekanych kar za zabójstwa w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Międzynarodowa konferencja była także okazją do nawiązania kontaktu z badaczami z innych części świata, którzy tak jak my badają karę dożywotniego więzienia. Jednym z poznanych przez nas badaczy był prof. Shinichi Ishizuka z Ryukoku University, Kyoto Japan. Zainteresował on nas swoimi badaniami, które przedstawił w referacie „Thinking about Life Imprisonment: Which is more cruel the Death Penalty or Life Imprisonment?”. Ciekawe wyniki badań przedstawiła Cassia Spohn na temat “Life Sentences in U.S, District Courts: A Preliminary Analysis”.

Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne to prestiżowe stowarzyszenie, które od 2000 roku dąży do zgromadzenia w Europie osób aktywnie zaangażowanych w badania, nauczanie oraz praktykę w dziedzinie kryminologii.

European Society of Criminology: http://www.esc-eurocrim.org
Strona Konferencji: https://www.eurocrim2019.com/

Opracowała: Joanna Klimczak

Udostępnij w mediach społecznościowych