Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w najnowszym numerze Przeglądu Więziennictwa Polskiego (nr 95) znalazł się artykuł pt. „Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania” autorstwa Teodora Bulendy, Joanny Klimczak i Dagmary Woźniakowskiej-Fajst, który powstał w trakcie badań naszego zespołu.

„Przedmiotem tekstu jest przedstawienie wyników badań dotyczących młodych sprawców zabójstw, którzy za swoje przestępne czyny zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyniki te są częścią szerszych i pogłębionych badań nad 299 zabójcami skazanymi na tego rodzaju karę, które były prowadzone w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. W niniejszym tekście pokazano kim byli ludzie, którzy w młodym wieku zabijali, często w sposób okrutny i bestialski, motywy i sposób pozbawiania życia młodszych od siebie, rówieśników i starszych, a także kary i środki karne jakie im wymierzono. Prezentowany materiał ma ukazać do czego jest zdolny człowiek w młodym wieku, dla którego życie drugiego człowieka jest bezwartościowe, i jakie prawne konsekwencje ponosi za zabójstwo, w tym dożywotnią eliminację ze społeczności ludzi wolnych”

Zapraszamy do lektury, cały artykuł można znaleźć tutaj.

Udostępnij w mediach społecznościowych