Konferencja 2017


Dożywotnie pozbawienie wolności.

Zabójca, jego zbrodnia i kara.

Lifers in prison.

The killers, their crime and punishment

International Conference,

30-31 March, 2017

Venue: University of Warsaw Library, 56/66 Dobra Street, Warsaw

 

 

Programme, 30 March, 2017

 

9.00 -9.30                          registration, coffee

9.30-9.45                           Opening session. Welcoming. Introduction and overview of the conference. Presentation of the programme. Professor Andrzej Rzepliński

9.45-10.30                         Opening Lecture. Professor Andrzej Rzepliński

10.30-11.00                      Life Imprisonment in India. G S Bajpai (India)

11.00-11.30                      Opiniowanie sądowo – psychologiczne sprawców zabójstw skazanych na karę dożywotnego pozbawienia wolności / Forensic – psychological judgment pronouncement on those guilty of murder sentenced to life imprisonment. Maria Gordon (Poland)

 

11.30-11.45                      coffee break

 

11.45-12.15                      Urodzeni mordercy? Analiza przypadku serii zabójstw dokonanych w diadzie/ Natural born killers? Analysis of series of killings committed in the dyad. Alicja Czerederecka, Łukasz Barwiński (Poland)

12.15-12.45                      Intimate Partner Murder: offender and sentencing. Catia Pontedeira, Ruben Sousa (Portugal)

12.45-13.15                      open discussion

 

13.15-14.00                      lunch

 

14.00-14.30                      Women sentenced to life imprisonment in Ukraine. Olena Mamuka (Ukraine)

14.30-15.00                      Kobiety skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce/Woman sentenced to life imprisonment in Poland. Maria Ejchart-Dubois (Poland)

15.00-15.30                      Znaczenie płci w uzasadnieniach kar dożywotniego pozbawienia wolności – analiza socjologiczna/ The meaning of gender in court justifications of life imprisonment – sociological analysis. Emilia Rekosz- Cebula (Poland)

 

15.30-15.45                      coffee break

 

15.45-16.45                      Situation of life-sentenced prisoners from the viewpoint of CPT. Mykola Gnatovskyy President of the CPT

16.45- 17.15                     discussion and closing the session

 

 

Programme, 31 March, 2017

 

9.00 -9.30                          The transformation of the Dutch pardoning procedure into a European ‘review mechanism’. Wiene van Hattum (Netherlands)

9.30-10.00                         Parole: Comparing the South African position against international practices. Christiaan Bezuidenhout (South Africa)//

10.00-10.30                      Never to be Released: Indefinite Detention for Murderers Serving Life Sentences under a Judicial Non-Release Recommendation in Australia. Gregor Urbas (Australia)

10.30-11.00                      open disscusion

 

11.00-11.15                      coffee break

 

11.15-11.45                       Młodociani zabójcy skazani na karę dożywotnego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania/Juvenile killers sentenced to life imprisonment – perpetrator, crime, penal policy. dr Teodor Bulenda, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst oraz mgr Joanna Klimczak (Poland)

 

11.45-12.15                      Family murder committed by children: South African case studies of long-term imprisonment. Melanie Moen (South Africa)

12.15-12.45                      Kontrowersje wokół wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności – dwugłos/The controversies on the execution of life imprisonment – duet. Piotr Stępniak, Magdalena Sadowska (Poland)

 

12.45-13.30                      lunch

 

13.30-14.00                      Rodziny pochodzenia więźniów/Families of origin of lifers. Magdalena Brodziska –Patalas and Aneta Wilkowska-Płóciennik (Poland)

 

14.00-14.30                      Analiza przypadku „zresocjalizowanego” sprawcy zabójstwa na tle seksualnym/ The „rehabilitated” sexual murderer – case study. Ewa Wach (Poland)

14.30-15.00                      Polscy więźniowie ekstremalnie długoterminowi – jak funkcjonuje człowiek pozostający w izolacji od minimum dwudziestu lat?/ Extremely long-term prisoners in Poland – how a man exists in isolation for a minimum of twenty years. Kamil Miszewski (Poland)

15.00-15.30                      open discussion

 

15.30-15.45                      Coffee break

 

15.45-16.15                      Nie mieć życia…? Dożywotnie więzienie, jego cele, czas i ludzie/Not to have a life …? Life imprisonment, its objectives, time and people. Maria Niełaczna (Poland)

 

16.15-16.45                      Artykuł 77 § 2 k.k. czyli skazanie na ‘karę śmierci’ w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności/Article 77 § 2 of the Polish Criminal Code – sentencing ‘to death’ at the time of the detention. Stefan Lelental (Poland)

16.45-17.15                      open discussion and closing the session

 

Konferencja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04518


Program Konferencji do pobrania w formie pdf: Program Konferencji 2017