Podręcznik

Podręcznik „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych” to efekt ponad dwuletniej pracy zespołu prowadzącego zajęcia dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie oraz Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Podręcznik jest dedykowany wszystkim, którzy zechcą prowadzić warsztaty i pracować z więźniami długoterminowymi: wychowawcom i psychologom Służby Więziennej, wolontariuszom, studentom, członkom organizacji pozarządowych.

Tematy i treści zawarte w podręczniku są odpowiedzią na potrzeby człowieka związane z jego byciem w świecie, osobistym i społecznym dojrzewaniem i rozwojem. Daje wiedzę o społeczeństwie i naszej istocie społecznej, autorytetach i wartościach takich, jak sprawiedliwość, prawda, odwaga, cierpienie, wolność i honor; wiedzę o demokracji i prawach człowieka, socjalizacja i resocjalizacji. Umożliwia naukę i wzmocnienie umiejętności społecznych, jak komunikacja, wyrażanie i kontrola emocji, zwłaszcza agresji, obiektywizowania swojego postępowania i przewidywania jego skutków.
Z uwagi na uniwersalne treści podręcznik może być wykorzystywany w pracy z młodzieżą, studentami, grupami zaniedbanymi społecznie lub wykluczonymi (innymi niż więźniowie).

Podręcznik został podzielony na dwie części. W pierwszej znajdują się przygotowane przez zespół scenariusze zajęć, w drugiej – „zeszyty ćwiczeń” do pracy indywidualnej dla skazanych (lub innych grup uczestników). „Zeszytach ćwiczeń” służą utrwalenia i praktykowania zdobytej podczas warsztatów wiedzy. Zawierają one część teoretyczną oraz część z ćwiczeniami do rozwiązania.
Całość podręcznika oraz załączniki (potrzebne do prowadzenia warsztatów i konkretnych ćwiczeń) zamieszczamy poniżej do pobrania.

Publikacja finansowana przez Fundusz Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podręcznik:

Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych

Załączniki:

Scenariusz 1. Społeczeństwo jako takie, czyli jakie? Człowiek jako istota społeczna

Scenariusz 2. Męskość i kobiecość – natura czy dobrze zagrane role

Scenariusz 3. Co się komu należy we współczesnym świecie Sprawiedliwość społeczna i sprawiedliwość między nami

Scenariusz 4. Socjalizacja vs. resocjalizacja Zasady życia społecznego w świecie przedzielonym więziennym murem

Scenariusz 5. Wartości i autorytety. Czy możemy przetrwać bez autorytetów?

Scenariusz 6. Demokracja – zadanie dla każdego

Scenariusz 7. Prawa człowieka – bez uprzedzeń i skrótów

Scenariusz 8. Worek wartości, czyli bagaż człowieczeństwa. Wokół szczęścia, piękna, prawdy, wierności, odwagi, miłości, cierpienia, wolności, godności i szacunku

Scenariusz 9. Od komunikacji do ekspresji. Jak wyrażać spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby

Scenariusz 10. Przemoc pod kontrolą. Jak radzić sobie z przemocą

Scenariusz 11. Zbrodnia – wina – kara

Scenariusz 12. Zadośćuczynienie za krzywdę. Co robić, aby stawać się lepszym człowiekiem?

Scenariusz 13. Odpowiedzialność – zaprawa do wolności i dobrego życia

Udostępnij w mediach społecznościowych