Skazani na dożywocie – prawdziwe historie

W październikowym numerze „Detektywa” ukazał się tekst Heleny Kowalik o naszych badaniach i kontrowersyjnym przypadku skazanego na dożywocie za usiłowanie zabójstwa – ofiara przeżyła.  

Helena Kowalik to autorka m.in. zbiorów reportaży takich jak „Warszawa kryminalna”, „Peerel zza krat” czy „Miłość, zbrodnia, kara” opisujących ważne i interesujące sprawy, które znalazły swój finał na sali sądowej. W swoim tekście zamieszczonym w październikowym wydaniu magazynu „Detektyw” wspomina ona czytelnikom o pracy prowadzonej przez nasz zespół badawczy pod kierunkiem prof. Andrzeja Rzeplińskiego oraz o publikacji powstałej na kanwie tychże badań – „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”.

Przybliża też czytelnikom zbrodnię popełnioną przez jednego z naszych badanych, Piotra O., któremu sąd wymierzył najwyższy wymiar kary przewidziany w polskim kodeksie karnym – mimo iż chodziło o usiłowanie zabójstwa. Ofiara przeżyła, choć sprawca opuszczając miejsce popełnienia zbrodni, był przeświadczony, że kobieta (po tym, gdy zrzucił ją z mostu do Wisły) zginęła. Prokurator oskarżył sprawcę łącznie o popełnienie 7 przestępstw. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał go winnym 6 z nich. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w mocy.

W drugiej części tekstu Helena Kowalik przywołuje na łamach czasopisma fragmenty rozdziału z naszej publikacji. Jego Autorki poddały analizie wypowiedzi skazanych. Były to m.in. ich opinie o karze dożywotniego pozbawienia wolności, jej celu i przemyślenia na temat życia w więzieniu z takim wyrokiem. Skazani formułowali również myśli o odpowiedzialności za czyny, których się dopuścili oraz mówili o tym, czy myślą o wolności. Wśród cytowanych w rozdziale więźniów znalazł się także Piotr O.

oprac. Małgorzata Kłapeć

Udostępnij w mediach społecznościowych