Ogólnopolska konferencja Kryminologia zła. Dożywotnie więzienie okiem ekspertów

Ogólnopolska konferencja Kryminologia zła. Dożywotnie więzienie okiem ekspertów

W dniu 3 grudnia 2019 r., w Pałacu Kazimierzowskim, w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Kryminologia zła. Dożywotnie więzienie okiem ekspertów”, organizowana przez nasz zespół jako zwieńczenie i podsumowanie fakultetu „Kryminologia zła. Studia nad zabójcami i długoletnią karą”, realizowanego w ramach grantu z Funduszu Innowacji Dydaktycznych.

Badania i Lajfersi na I Kongresie Kryminologicznym w Polsce

Badania i Lajfersi na I Kongresie Kryminologicznym w Polsce

Kierownik projektu badawczego, dr Maria Niełaczna przedstawiła założenia i problematykę aktualnie prowadzonych przez nas badań nad wykonaniem kary dożywotniego więzienia – czynników jakim jest system i Służba Więzienna – ich reakcja, udział i oferta, a następnie aktywność samego skazanego i rola psychologii – właściwej diagnozy i tego, co z niej wynika dla ćwierci wieku życia […] Więcej

Lajfersi w Gandawie

logo/plakat eurocrim

W dniach 18-21 września 2019 r. w Gandawie (Belgia) prezentowaliśmy nasze badania podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne. Po raz dziewiętnasty Towarzystwo zgromadziło kryminologów z całego świata, tym razem pod hasłem „ConverGENT. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology”.

Kryminologia zła

Kryminologia zła

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej otwiera dla studentów nowy ciekawy fakultet „Kryminologia zła”. Projekt został wysoko oceniony przez Komisję Rektora oraz studentów, którzy brali w nim udział w zeszłym roku.

„Dożywotni” na Kongresie Penitencjarnym

„Dożywotni” na Kongresie Penitencjarnym

W dniach 6-8 lutego 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, pod hasłem „Polski system penitencjarny w stulecie niepodległości państwa”, odbył się VI Kongres Penitencjarny. Reprezentując Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW byłyśmy wśród referentów, przedstawiając wyniki naszej pracy badawczej w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (umowa nr 2017/27/B/HS5/00633).

Pierwszy raport Naukowego Koła Kryminologicznego IPSiR UW na temat skazanego na 25 lat pozbawienia wolności

Pierwszy raport Naukowego Koła Kryminologicznego IPSiR UW na temat skazanego na 25 lat pozbawienia wolności

NKK bada przypadek Józefa W., zabójcy 4.krotnego, który po odbyciu 21 lat pozbawienia wolności został warunkowo zwolniony w 2013 r. Pół roku później po opuszczeniu zakładu karnego, w okresie tzw. próby więził i zgwałcił 21-letnią mieszkankę Gliwic. Dziewczynie udało się zawiadomić męża i została uwolniona. Sprawa karna wciąż jest w toku.