Badania i Lajfersi na I Kongresie Kryminologicznym w Polsce

Kierownik projektu badawczego, dr Maria Niełaczna przedstawiła założenia i problematykę aktualnie prowadzonych przez nas badań nad wykonaniem kary dożywotniego więzienia – czynników jakim jest system i Służba Więzienna – ich reakcja, udział i oferta, a następnie aktywność samego skazanego i rola psychologii – właściwej diagnozy i tego, co z niej wynika dla ćwierci wieku życia […]

→ więcej

Lajfersi w Gandawie

logo/plakat eurocrim

W dniach 18-21 września 2019 r. w Gandawie (Belgia) prezentowaliśmy nasze badania podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne. Po raz dziewiętnasty Towarzystwo zgromadziło kryminologów z całego świata, tym razem pod hasłem „ConverGENT. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology”.

Kryminologia zła

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej otwiera dla studentów nowy ciekawy fakultet „Kryminologia zła”. Projekt został wysoko oceniony przez Komisję Rektora oraz studentów, którzy brali w nim udział w zeszłym roku.

„Dożywotni” na Kongresie Penitencjarnym

W dniach 6-8 lutego 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, pod hasłem „Polski system penitencjarny w stulecie niepodległości państwa”, odbył się VI Kongres Penitencjarny. Reprezentując Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW byłyśmy wśród referentów, przedstawiając wyniki naszej pracy badawczej w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (umowa nr 2017/27/B/HS5/00633).

Pierwszy raport Naukowego Koła Kryminologicznego IPSiR UW na temat skazanego na 25 lat pozbawienia wolności

NKK bada przypadek Józefa W., zabójcy 4.krotnego, który po odbyciu 21 lat pozbawienia wolności został warunkowo zwolniony w 2013 r. Pół roku później po opuszczeniu zakładu karnego, w okresie tzw. próby więził i zgwałcił 21-letnią mieszkankę Gliwic. Dziewczynie udało się zawiadomić męża i została uwolniona. Sprawa karna wciąż jest w toku.

Wyróżnienie dla naszych badań

Nasze badania i plakat informujący zostały docenione podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, która odbyła się 20 listopada 2018 r. w Warszawie. Organizatorami Konferencji był Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki oraz Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Spotkanie Zespołu z dr Marią Gordon, psychologiem klinicznym, biegłym sądowym

W ramach wątku psychologicznego w badaniach nad karą dożywotniego więzienia w dniu 10 listopada 2018 r. spotkaliśmy się z ekspertem dr Marią Gordon, psychologiem klinicznym i biegłym sądowym. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich

W dniu 29 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbyła się ogólnopolska  konferencja pt.  Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich. Uczestnikami i gośćmi konferencji byli oficerowie Służby Więziennej z Rawicza, Wrocławia, Strzelec Opolskich i Warszawy. Wśród zaproszonych referentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, doświadczeni praktycy jak płk Anna Osowska-Rembecka, dr Ewa Dawidziuk oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jak SSO Mariusz Pankowiec Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego SO w Białymstoku.

What works? Co działa na więźniów?

W dniu 26 października 2017 r. w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe: „What works? Co działa na więźniów?”. Seminarium było zorganizowane w związku z publikacją podręcznika pt. „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych”, który jest efektem projektu kierowanego przez dr Marię Niełaczną z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium naukowe z udziałem biegłych sądowych

Seminarium naukowe pt. „Biegli sądowi w sprawach zagrożonych karą główną (karą dożywotniego pozbawienia wolności)” odbyło się 14 października 2016 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotem dyskusji były dylematy orzekania przez biegłych sądowych lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych i seksuologów w sprawach podejrzanych / oskarżonych o zabójstwa kwalifikowane, a także to jakie narzędzia należy stosować do „mierzenia” osobowości […]

→ więcej