Pierwszy raport Naukowego Koła Kryminologicznego IPSiR UW na temat skazanego na 25 lat pozbawienia wolności

NKK bada przypadek Józefa W., zabójcy 4.krotnego, który po odbyciu 21 lat pozbawienia wolności został warunkowo zwolniony w 2013 r. Pół roku później po opuszczeniu zakładu karnego, w okresie tzw. próby więził i zgwałcił 21-letnią mieszkankę Gliwic. Dziewczynie udało się zawiadomić męża i została uwolniona. Sprawa karna wciąż jest w toku.

Wyróżnienie dla naszych badań

Nasze badania i plakat informujący zostały docenione podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, która odbyła się 20 listopada 2018 r. w Warszawie. Organizatorami Konferencji był Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki oraz Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Spotkanie Zespołu z dr Marią Gordon, psychologiem klinicznym, biegłym sądowym

W ramach wątku psychologicznego w badaniach nad karą dożywotniego więzienia w dniu 10 listopada 2018 r. spotkaliśmy się z ekspertem dr Marią Gordon, psychologiem klinicznym i biegłym sądowym. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich

W dniu 29 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbyła się ogólnopolska  konferencja pt.  Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich. Uczestnikami i gośćmi konferencji byli oficerowie Służby Więziennej z Rawicza, Wrocławia, Strzelec Opolskich i Warszawy. Wśród zaproszonych referentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, doświadczeni praktycy jak płk Anna Osowska-Rembecka, dr Ewa Dawidziuk oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jak SSO Mariusz Pankowiec Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego SO w Białymstoku.

What works? Co działa na więźniów?

W dniu 26 października 2017 r. w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe: „What works? Co działa na więźniów?”. Seminarium było zorganizowane w związku z publikacją podręcznika pt. „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych”, który jest efektem projektu kierowanego przez dr Marię Niełaczną z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium naukowe z udziałem biegłych sądowych

Seminarium naukowe pt. „Biegli sądowi w sprawach zagrożonych karą główną (karą dożywotniego pozbawienia wolności)” odbyło się 14 października 2016 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotem dyskusji były dylematy orzekania przez biegłych sądowych lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych i seksuologów w sprawach podejrzanych / oskarżonych o zabójstwa kwalifikowane, a także to jakie narzędzia należy stosować do „mierzenia” osobowości […]

→ więcej

„Zamiana kar pozbawienia wolności w świadomości więźnia dożywotniego”

W dniach 24 i 25 października 2016 r. pod patronatem Ministra Sprawiedliwości na Uniwersytecie Opolskim odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa”, na temat: „Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”. Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i Zarząd Okręgowy NSZZF […]

→ więcej

Konferencja międzynarodowa 2017: Dożywotnie pozbawienie wolności

Zapraszamy do zapoznania się z finalnym harmonogramem konferencji „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”.

Seminarium z udziałem funkcjonariuszy Działu Ochrony Służby Więziennej

O rutynowych jak i nadzwyczajnych czynnościach ochronnych względem więźniów dożywotnich dyskutowaliśmy 2 września 2016 r. w Trybunale Konstytucyjnym z przedstawicielami działów ochrony z ZK w Goleniowie, ZK nr 1 w Grudziądzu, ZK w Rawiczu, ZK w Siedlcach, ZK w Sieradzu, ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich, ZK w Sztumie, AŚ w Warszawie – Grochowie, ZK w Wojkowicach oraz przedstawicielką Biura Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Seminarium z udziałem sędziów orzekających w sprawach zabójstw kwalifikowanych

Seminarium odbyło się w dniu 13 maja 2016 roku w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha 12A w Warszawie. Jego celem było zrozumienie specyfiki procesu karnego toczącego się w sprawie zabójstwa kwalifikowanego jak i uzasadniania najsurowszej kary.