Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich

Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich

W dniu 29 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbyła się ogólnopolska  konferencja pt.  Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich. Uczestnikami i gośćmi konferencji byli oficerowie Służby Więziennej z Rawicza, Wrocławia, Strzelec Opolskich i Warszawy. Wśród zaproszonych referentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, doświadczeni praktycy jak płk Anna Osowska-Rembecka, dr Ewa Dawidziuk oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jak SSO Mariusz Pankowiec Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego SO w Białymstoku.

What works? Co działa na więźniów?

What works? Co działa na więźniów?

W dniu 26 października 2017 r. w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe: „What works? Co działa na więźniów?”. Seminarium było zorganizowane w związku z publikacją podręcznika pt. „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych”, który jest efektem projektu kierowanego przez dr Marię Niełaczną z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium naukowe z udziałem biegłych sądowych

Seminarium naukowe z udziałem biegłych sądowych

Seminarium naukowe pt. „Biegli sądowi w sprawach zagrożonych karą główną (karą dożywotniego pozbawienia wolności)” odbyło się 14 października 2016 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotem dyskusji były dylematy orzekania przez biegłych sądowych lekarzy psychiatrów, psychologów klinicznych i seksuologów w sprawach podejrzanych / oskarżonych o zabójstwa kwalifikowane, a także to jakie narzędzia należy stosować do „mierzenia” osobowości […] Więcej

„Zamiana kar pozbawienia wolności w świadomości więźnia dożywotniego”

„Zamiana kar pozbawienia wolności w świadomości więźnia dożywotniego”

W dniach 24 i 25 października 2016 r. pod patronatem Ministra Sprawiedliwości na Uniwersytecie Opolskim odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa”, na temat: „Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej”. Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego i Zarząd Okręgowy NSZZF […] Więcej

Seminarium z udziałem funkcjonariuszy Działu Ochrony Służby Więziennej

Seminarium z udziałem funkcjonariuszy Działu Ochrony Służby Więziennej

O rutynowych jak i nadzwyczajnych czynnościach ochronnych względem więźniów dożywotnich dyskutowaliśmy 2 września 2016 r. w Trybunale Konstytucyjnym z przedstawicielami działów ochrony z ZK w Goleniowie, ZK nr 1 w Grudziądzu, ZK w Rawiczu, ZK w Siedlcach, ZK w Sieradzu, ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich, ZK w Sztumie, AŚ w Warszawie – Grochowie, ZK w Wojkowicach oraz przedstawicielką Biura Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.