Wyróżnienie dla naszych badań

Nasze badania i plakat informujący zostały docenione podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, która odbyła się 20 listopada 2018 r. w Warszawie. Organizatorami Konferencji był Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki oraz Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Do udziału w Konferencji zostały zgłoszone 34 postery. W trakcie sesji posterowej komisja wyłoniła najlepsze prace i wyróżniła cztery z nich.

Wśród nagrodzonych prac znalazł się poster autorstwa naszej koleżanki z Zespołu badawczego, Joanny Klimczak – „Więźniowie dożywotni – najlepsi z najgorszych i źli stale. Badania naukowe nad karą dożywotniego pozbawienia wolności”. Poster przedstawia nasze dotychczasowe osiągnięcia w badaniach prowadzonych w latach 2014-2017 oraz planowane rezultaty w aktualnie prowadzonym projekcie. Na posterze znalazły się także niektóre, najświeższe ustalenia na podstawie statystyk penitencjarnych wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce.

Wyróżnienie wiąże się z zaproszeniem do napisania artykułu w czasopiśmie Przegląd Więziennictwa Polskiego. Bardzo dziękujemy za wyróżnienie i zaproszenie. O realizacji publikacji będziemy informować na stronie lajfersów.

Jury i uczestnicy konferencji byli zainteresowani kondycją więźniów dożywotnich – jak przyrasta ich grupa, kiedy będą mogli starać się o warunkowe zwolnienie, czy są groźni i agresywni, jak przystosowują się do warunków izolacji lub jakie stosują strategie, a przede wszystkim kim są lub stają się po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach pobytu w izolacji, poddając się resocjalizacji bądź odrzucając ją.

Odpowiemy na to zapotrzebowanie wiedzy – sukcesywnie będziemy zamieszczać na stronie opisy przypadków więźniów dożywotnich – jak radzą sobie z długoterminową izolacją. Uruchomimy nową zakładkę strony „case study”.

Podczas konferencji wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki oraz praktyki penitencjarnej. Gości powitał Dyrektor Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki, ppłk dr Piotr

Łapiński, który następnie przedstawił Badania naukowe i prace rozwojowe Instytutu. Następnie referaty wygłosili m.in.: ppłk dr Marcin Strzelec, Pełnomocnik ds. utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, dr hab. Tomasz Przesławski, Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab., prof. UŁ Renata Szczepanik, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki, prof. Mariusz Jędrzejko, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz mjr dr Leszek Kołtun, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Wśród referentów nie zabrakło także głosu z zagranicy – dr Amanda Perry i MSc Keeley Moore z University of York, w wystąpieniu pt. „Development of a peer-led problem solving scheme for mental health and well-being in male prisoners” opowiedziały o programie, który realizowały w tamtejszym zakładzie karnym.

Więcej informacji o Konferencji oraz pełny program na stronie: http://ikip.gov.pl/konferencja/

oprac. Joanna Klimczak

Udostępnij w mediach społecznościowych